Úvodní strana

Deklarace vlastností betonových výrobků...

Vlastnost Požadavek
hmotnostní aktivita Ra226 směrná hodnota max. 150 Bq/kg
tolerance rozměru výška ± 2 mm
pevnost v tlaku
- průměrná pevnost pro I. třídu
- průměrná pevnost pro I-. třídu
= 60 MPa
= 50 MPa
odolnost povrchu cementového betonu
proti účinkům vody a chemických
rozmrazovacích látek po 100
cyklech metodou A-ČSN 731326
průměrná hodnota odpadu max. 1000 g/m2

Prohlášení o shodě betonových dlažeb Prohlášení o shodě betonových stříšek a hlavic Prohlášení o vlastnostech betonového oplocení