Tipy k betonovým výrobkům

Důležitá technická doplnění k některým betonovým výrobkům.

Pár dobrých rad při rozhodování jakým druhem plotových stříšek zakončíte zeď či plot, vyzděný ze štípaných bloků, ztraceného bednění nebo jiných běžně užívaných zdících materiálů. Nutnou součástí našich nejvíce poptávaných plotových stříšek o rozměrech 270 x 390 mm je okapová drážka. Tato musí být dostatečně hluboká, přímá a vedená po celé délce rubu stříšky.

Dále je dobré vědět, zdíte-li oplocení z bloků o rozměrech 200 x 400 mm a z téhož vytváříte sloupek, měl by být zakončen čtyř spádovou sloupovou hlavicí o rozměrech 270 x 470 mm opatřenou okapovou drážkou.

okapová drážka okapová drážka Tipy pro vás

Můžete mít špičkově vyzděnou či omítnutou zeď, ale pokud ji ukončíte stříškou, která není opatřena okapovou drážkou, často dochází k promáčení stěny.

Tipy pro vás Tipy pro vás Tipy pro vás

Plotové stříšky a sloupové hlavice se usazují a na rovný podklad a lepí se mrazuvzdorným (tzv. flexibilním) stavebním lepidlem. Spáry doporučujeme vyplnit flexibilní spárovací hmotou nebo silikonem buď v barvě výrobku nebo transparentním, čímž zamezíme zatékání dešťové vody mezi jednotlivými stříškami. Tímto krokem zamezíme postupnému promáčení a znehodnocování zdiva.

Nakupujte kvalitní výrobky, odpovídající všem technickým parametrům, které povedou vždy ke spokojenosti Vás či Vašich zákazníků.